Update 2.13.0 ATK - 11/2015 - Juice MINI 2 / 2G

1. Úprava PIP
2. Odstránene aplikácie Košice a MeToo
3. Zmena nastavenia časovania DDR
4. Pridaná nová položka do Menu "New MENU" (MW2015)
5. Odstránené položky External source z kamier
6. Nova ikona DVB-T
7. Nova ikonka pre položku Správy
8. Pridaný nový language pack
9. V počasí zmenený text z "Pravdepodobnosť zrážok" na "Úhrn zrážok" a zmenený parameter z percent na "mm"
10. Upravená logika Správ
11. Pridaný parameter do archívu na posielanie MAC adresy
12. Úprava ktorá zabezpečuje rýchlejšie spúšťanie archivovanej nahrávky a rýchlejšie pretáčanie na pomalej linke.


Update 2.8.0 ATK - 11/2015 - Juice MINI 1

1. Odstránené aplikácie Košice a MeToo
2. Odstránené položky External source z kamier
3. Nova ikona DVB-T
4. Nova ikonka pre položku Správy
5. Pridaný nový language pack
6. V počasí zmenený text z "Pravdepodobnosť zrážok" na "Úhrn zrážok" a zmenený parameter z percent na "mm"
7. Upravená logika Správ
8. Pridaný parameter do archívu na posielanie MAC adresy
9. Úprava ktorá zabezpečuje rýchlejšie spúšťanie archivovanej nahrávky a rýchlejšie pretáčanie na pomalej linke

 

Update 2.6.0 ATK - 08/2015 - Juice MINI 2

1. Stabilizácia a optimalizácia chodu set top boxu 
2. Do základného menu doplnená položka správy
3. Do základného menu doplnená položka kamery
4. Do sub menu Televízia doplnená položka Aktivácia kódom
5. Doplnená funkcia prehrávania rtsp streamov
6. Úprava datalayeru
7. Doplnená podpora pre audio codec HE_AAC

 

Update 2.6.0 ATK - 08/2015 - Juice MINI 1

1. Do základného menu doplnená položka správy
2. Do základného menu doplnená položka kamery
3. Do sub menu Televízia doplnená položka Aktivácia kódom
4. Doplnená funkcia prehrávania rtsp streamov
5. Úprava datalayeru
6. Doplnená podpora pre audio codec HE_AAC

 

Update 2.0.15 ATK - 01/2015 - Juice MINI 2

1. upravený chod mozaiky - odstránené drobné sekanie v náhľadových oknách  
2. opätovne dostupná možnosť sledovať videonávody
3. odstránený problém interfaceu GUI, ktorý spôsoboval padanie rozhrania Archív podľa žánru
4. opravený problém so zvukom po prepnutí na HD stanice
5. optimalizácia stapi
6. optimalizácia datalayer

 

Update 2.1.13 ATK - 01/2015 - Juice NANO

1. upravený chod mozaiky - odstránené drobné sekanie v náhľadových oknách  
2. odstránený problém interfaceu GUI, ktorý spôsoboval padanie rozhrania Archív podľa žánru
3. opravený problém so zvukom po prepnutí na HD stanice
4. optimalizácia stapi
5. optimalizácia datalayer


Update 2.1.12 ATK - 11/2014 - SMART TV BOX

1. Doplnený script vykonávajúci samostatný reštart zariadenia jeden krát za desať dní (reštart prebieha v skorých ranných hodinách)
2.Odstránenie položky adaptívny stream
3.Odstránený problém s MULTI EPG pri programových službách, ktoré nemajú dostupné dáta na dlhšie časové obdobie
4.Odstránený problém pri ukončovaní videí z položky Video návody
5.Posilnená stabilita chodu mozaiky
6.Odstránený problém knižnice MEDIA PLAYERU (priamy súvis s chodom a zobrazovaním subtitles) 
7.Rýchle Prepínanie 
8.Upravený chod zbernice dát - bufferu


Update 2.1.11 ATK - 10/2014

1. Doplnený script vykonávajúci samostatný reštart zariadenia jeden krát za desať dní (reštart prebieha v skorých ranných hodinách)
2. Odstránenie položky adaptívny stream
3. Odstránený problém s MULTI EPG pri programových službách, ktoré nemajú dostupné dáta na dlhšie časové obdobie
4. Odstránený problém pri ukončovaní videí z položky Video návody
5. Posilnená stabilita chodu mozaiky
6. Odstránený problém knižnice MEDIA PLAYERU (priamy súvis s chodom a zobrazovaním subtitles)


Update 2.1.8 ATK - 09/2014

1.Odstránenie drobných nedostatkov spojených s interfaceom GUI z verzie firmwareu 2.0.16 ATK
2.Zmena logiky prehrávania relácií z archívu - segmentovanie, kedy po ukončení relácie aj s 30 minútovou rezervou systém vyzve na pokračovanie skrz nasledujúcu nahrávku, systému posunie čas ďalšej nahrávky + 30 min, prechod cez šípky ostáva rovnaký
3.Grafické zobrazovanie nahrávok v archíve podľa žánru, pokiaľ ma relácia správne určený začiatok a koniec (zelený check)
4.Sprístupné možnosť skrytia informácie o aktuálnom počasí pri prepnutí na iný kanál, resp. po zatlačení tlačidla Info
5.Sprístupnená možnosť skrytia položiek z menu podľa potreby zákazníka.
6.Doplnené inštruktážne videá k jednotlivým funkciám set top boxu - umiestnené v hlavnom MENU v položke Video návod
7.Možnosť streamovať online rádiá cez aplikáciu Hudba na želanie MOD (m3u playlisty) - dostupné len v sieti Antik
8.Upravená logika datalayeru pre opätovné zapĺňanie bufferu
9.Odstránené problémy lokálneho prehrávača médií v aplikácii Mediaplayer - navýšený počet viditeľných súborov v jednotlivých priečinkoch
10.Vytvorenie nového pluginu pre prostredie Mediálneho prehrávača, zároveň prehrávač preklopený na novú grafickú platformu
11. Odstránené drobné nedostatky sieťového prehrávania DLNA
12.Doplnená grafika pri úvodnom štarte GUI, kedy v pravom hornom rohu GUI zobrazuje percentuálne informácie o sťahovaní dát pre zoznam kanálov a EPG
13.Vytvorená funkcia kanálové MENU z dôvodu predprípravy na príchod nového typu DO, kedy sa nastavenia PIP, Zvuková stopa, Teletext, Titulky a Pomer strán budú nastavovať z jednotného menu, nie za pomoci samostatných tlačidiel na DO
14.Nasadená nová default stránka pre Internetový prehliadač
15.Vynovená knižnica pre aplikáciu YouTube - stabilnejší chod

 

Update 2.0.16 ATK - 05/2014

1.Box dokáže pracovať v hybridnom režime, v rámci siete Antik ako zariadenie streamujúce multicastový stream, mimo siete Antik ako zariadenie streamujúce unicastový stream – teda Smart TV Box
2.Za pomoci zariadenia Juice Wifi Dongle dokáže box streamovať na Wifi interface obsah z PC/notebooku za pomoci DLNA funkcie v multimediálnom prehrávači
3.Doplnená nová aplikácia v podobe MOD – teda Music on demand (Hudba na želanie) – aplikácia prináša možnosť  počúvať  veľké množstvo skladieb obľúbených interprétov a žánrov kedykoľvek po jej spustení, aplikácia sa nachádza v podpoložke hlavného MENU  v sekcii zábava
4.Doplnená funkcia Mozaika – spustiteľná z hlavného Menu z podpoložky Kanály – mozaiku tvorí 34 kanálov rozdelených na dve strany, programy zobrazované mozaike sú prednastavené na tvrdo, teda nie je ich množné meniť  skrz užívateľské prostredie, skrz mozaiku je možné plnohodnotne prepínať na zvolený kanál, pohyb sa vykonáva pomocou kurzorových tlačidiel na DO
5.Oprava aplikácie YouTube – aplikácie opätovne dostupná v plnom režime, cez virtuáln u klávesnicu dostupná možnosť zadávať veľké písmená – virtuálny CapsLock
6.V archíve podľa žánrov doplnená možnosť detail info – po zatlačení okrúhleho žltého tlačidla na DO zobrazí detailné info vybranej relácie zároveň doplnená aj možnosť stránkovania za pomoci tlačidiel Channel Up / Channel Down na DO,  opravená chyba grafiky, ktorá spôsobovala miznutie ikony pre filtrovanie podľa času, sledovanosti a epizódy, opravená chyba grafiky, kedy ak bola spustená stopa titulkov dochádzalo k prekresľovaniu, resp. transparetnosti časti grafickej vrstvy archívu podľa žánru
7.Úpravy Stapi – vylepšenie logiky detekcie audio pidov, upravená logika pre datalayer a buffer, upravená logika prepínania zvukovej stopy v archíve a PVR nahrávkach, doplnená možnosť prehrávať https streamy, doplnené zasielanie štatistík ohľadom neočakávaného padania datalayeru a mrznutia/sekania streamu
8.Úpravy Gui – nová virtuálna klávesnica pre zadávanie hesiel, do položky Aktualizácie doplnená možnosť reštart GUI, upravená logika formátovania externých úložísk dát,  odstránený problém s miznutím kanálov v programm liste, upravená logika parsovania EPG dát do GUI, odstránená možnosť pridávať/uberať hlasitosť pomocou písmen X/Z(Y) na HW klávesnici, úprava logiky odpájania a pripájania HDMI, doplnené zasielanie štatistík ohľadom neočakávaného padania GUI, opravený problém s nedostupnosťou nastavenia automatického DHCP po nastavení nesprávnych statických IP
9.Zmena verzie knižnice pre Ekioh (multimediálne aplikácie)
10. Vylepšená stabilita aplikácie TV SME – odstránené náhodne padanie aplikácie
11.Zmena defaultnej homepage pre internetový prehliadač, vytvorený tzv. web index, v ktorom sa nachádzajú dlaždice najnavštevovanejších web stránok (napr. facebook, antik.sk, tangotv.sk, pravda.sk, bazos.sk, heureka.sk etc.) v zobrazení 6x5, kedy po zvolení niektorej z týchto dlaždíc nastane automatické presmerovanie na zvolenú stránku
12. Rootfs – skrátenie času bootovania po reštarte STB, zobrazovanie IP adries oboch sieťových interfaceov ak sú súbežne aktívne, upravená logika pre VLAN, doplnené zasielanie štatistík o počte tvrdých reštartov STB, upravená logika pri spúšťaní  alternatívneho sieťového interfaceu – WiFi, doplnený nový LIRC pre univerzálne diaľkové ovládače (odporúčaný výrobca – Silvercrest model 10 in 1)
13. Odstránené nesprávne zobrazovanie dostupnosti stopy titulkov v archíve
14. Presunutie aplikácie FUNradio do podpoložky MENU – Zábava,  presunutie aplikácie YouTube z podpoložky MENU – Zábava do hlavného MENU 

 Update - 1.9.14 KEMX

 

1.Oprava verzie aplikácie Youtube
2.Úprava dátumu v aplikácii Počasie – zobrazuje sa aktuálny rok
3.Úprava modulu STAPI z dôvodu problému so synchronizáciou zvuku na HD kanáloch
4.Úprava logiky datalayeru
5.Doplnená ikona loaderu do prostredia Archív podľa žánrov – zobrazuje sa pri prechode z aktuálnej strany na stranu s novými titulmi, resp. počas načítania náhľadových obrázkov k jednotlivým reláciám

 

Update - 1.9.10 SMRSK - Smart Tv Box

1. doplnená funkcia Timeshift
2. doplnený teletext pre DVBT kanály
3. označenie blokovaných kanálov vysielaných cez  DVBT zámkom + doplnený oznam : ,,Tento DVBT kanál je kódovaný´´
4. skrátenie intervalu prepínania medzi jednotlivými stanicami
5. Zaradenie aplikácie FUN Rádio do MENU set-top boxu – aplikácia postavená na logike internetového rádia FUN, vysielanie rozdelené do viacerých hudobných žánrov (Live, Hip-hop, Love Songs, SK – CZ, 80te a 90te roky, a ďalšie)
6. Nová grafika a logika funkcionality Archív podľa žánru – vytvorená kategória Najobľúbenejšie (kategória v ktorej sa nachádzajú najviac sledované relácie z archívu za posledných 20 dní), v kategórii Seriály vytvorené nové členenie, kedy sú seriály zoskupované do jednej položky – koreňového adresáru. V tomto adresári sú následne delené podľa Sérií (pokiaľ je daný titul delený tvorcami na série) a následne v jednotlivých adresároch po jednotlivých epizódach.
7. Archivované relácie identifikované tzv Koeficientom obľúbenosti v rozpätí od 0-10, kde 0 – je najmenej obľúbená relácia a 10 – najviac obľúbená relácia. Koeficient sa zobrazuje pri popise archivovanej relácie a je vyjadrený grafickým symbolom „palec hore“
8. Vytvorená možnosť zoradenia vysielaných relácií v jednotlivých žánroch podľa času vysielania, podľa sledovanosti a epizód
9. Doplnená funkcia C.E.C – Consumer Electronic Control (dostupná len pre zákazníkov, ktorý majú STB s TV prepojený za pomoci HDMI kábla a ich TV zároveň podporuje túto funkciu *dostupné len na vybraných modeloch JUICE Mini), funkcia umožňujúca spoločné vypnutie/zapnutie STB spolu s TV (zapnúť/vypnúť túto funkcionalitu je možné cez položku Ostatné nastavenia) 
10.Odstránené drobné chyby GUI
11. V počasí doplnená informácia o pravdepodobnosti zrážok
12.Doplnené ´´nočné´´ ikony pre nočné zobrazovanie aktuálneho počasia
13.Do „Ostatné nastavenia“  v menu STB doplnená položky „HDMI-CEC Nastavenie“

 

Update Juice Mini – 1.8.15 KE MX

1. Nová verzia Media Playeru – zmena grafického prostredia + vylepšenie logiky fungovania
2. Media Player – pre audio súbory doplnené možnosti : repeat (one/all, opakovanie audio stôp po jednej alebo opakovanie celého albumu) a shuffle (náhodné prehrávanie audio stôp zo zoznamu)
3. Media Player – pre video súbory doplnené možnosti: Audio stream (možnosť prepínania zvukových stôp v multi language videách), Screen resolution (možnosť prepínať pomer strán videa, na výber z možností : Fullscreen 4:3, Fullscreen 16:9, Letterbox 16:9), Subtitle (možnosť spustenia stopy titulkov vo formáte .srt,.txt, .sub)
4. Media Player – pre obrázky doplnené možnosti Rotation (možnosť otočenia obrázku o 90, 180, 270 stupňov), Zoom (možnosť priblížiť obrázok 2 a 4 násobne), Slideshow speed (možnosť nastavenia časového intervalu pre prepínanie medzi obrázkami, interval je možné nastaviť na    1,2,3,5,10,20,30   sekúnd), Picture details (zobrazuje podrobné informácie o zobrazovanom obrázku v poradí názov, veľkosť, rozlíšenie
5. Drobné úpravy prostredia GUI
6. Opravená chyba v prehrávači pre archív, opravené neželané  zastavenie prehrávanej relácie po prejdení bežca vyznačeným úsekom
7. Upgrade úvodného štartovacieho loga (boot screen)
8. Oprava funkcie Továrenské nastavenia
9. Mediálna aplikácia Košice 2013
10. Predĺženie zobrazenie info pri vypínaní set-top boxu „Set-top box sa vypína...“
11. Presunutie aplikácie YouTube do sekcie zábava


Informácie pre koncových užívateľov Nastav ako domovskú stránku © 2003 - 2010 ANTIK Telecom / Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk