Markovanie archívu - vysvetlenie funkcionality

Stiahnúť návod

 • Po spustení archívu sa automaticky zobrazí Player
 • Cca po piatich sekundách sa zobrazí hláška : Spustila sa Vami zvolená nahrávka od začiatku ? Áno / Nie
 • Po navolení možnosti Áno systém automaticky zatvorí okno s hláškou a pokračuje v prehrávaní zvolenej relácie
 •  Po navolení možnosti Nie sa zobrazí okno s hláškou : Máte možnosť nastaviť správny začiatok relácie. Chcete tak urobiť teraz ?

 

 

 • Po navolení možnosti Nie systém automaticky zatvorí okno s hláškou a pokračuje v prehrávaní zvolenej relácie
 • Po navolení možnosti Áno sa zobrazí okno s hláškou : Označovanie začiatku a konca relácie, prípadne nežiadúcich častí relácie sa vykonáva v ponuke okna archívu prostredníctvom tlačidla   (ikona tlačidla markovanie) 

 

 •  Po potvrdení voľby tlačidlom OK  systém automaticky zobrazí player, na ktorom si je potrebné navoliť ikonu  tlačidla Markovanie
 •  Po navolení možnosti Markovanie systém zobrazí podokno playera

 

 

 • Následný pohyb v playeri Markovania sa vykonáva za pomoci smerových šípok na DO (posuvánie po sekundových segmentoch) alebo pomocou tlačidiel ffwd / rwd (posúvanie po 10 sekudnových segmentoch), tento princíp ovládania umožní čo najpresnejšie určenie času začiatku, alebo konca relácie
 • Pre kontrolu správnosti zvoleného markera slúži funkcia Prehraj, po zatlačení  červeného funkčného tlačidla na DO spustí archivovanú reláciu od zvoleného miesta
 • Po kontrole a overení správnosti je potrebné svoj výber uložiť za pomoci stlačenia zeleného funkčného tlačidla na DO
 • Po potvrdení možnosti ulož sa zobrazí okno s možnosťami  Uložiť :

  Začiatok relácie – Vami zvolenú časť relácie systém spracuje ako jej možný začiatok

Koniec relácie – Vami zvolenú časť relácie systém spracuje ako jej možný koniec

Zrušiť – zruší okno Uložiť

*Začiatok / Koniec reklamy – táto možnosť bude sprístupnená v ďalších update-och

 

 

 • Po navolení možnosti Začiatok / Koniec relácie sa zobrazí okno s hláškou : Ďakujeme za zlepšenie našich služieb. Vaše označenie bolo zaznamenané a vyhodnotené naším systémom. Prispeje to k nerušivému sledovaniu archívu.
 • Uložením je Markovanie vybranej časti relácie ukončené, celý proces je samozrejme možné opätovne aplikovať pre inú časť relácie, resp. inú reláciu

 

 

 • Pre vytvorenie markera Začiatku / Konca  vybranej archivovanej relácie je potrebné aby bol možný Začiatok / Koniec vybranej relácie označený minimálne 2 užívateľmi s maximálnou odchýlkou + / - 20 sec.

 

*V súčasnosti dostupné len pre SmartTv Boxy


Informácie pre koncových užívateľov Nastav ako domovskú stránku © 2003 - 2010 ANTIK Telecom / Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk